חברי הנהלה

רוני נתנזון

יו"ר ובעלים

שי פרמינגר

מנכ"ל

עופר אחדות

סמנכ"ל כספים

דודו נציה

סמנכ"ל לקוחות

דניאל אלהרר

סמנכ"ל פיתוח עסקי

עובד גבאי

סמנכ"ל ניהול סיכונים

יניב כהן

סמנכ"ל מערכות מידע

ערן נתנזון

סמנכ"ל פרויקטים

מיטל גירון

סמנכ"ל משאבי אנוש ותפעול

ערן בצלאל, עו"ד

סמנכ"ל, יועץ משפטי

אורית שוקרון

מנהלת גזברות ותקציב

אילנה סמגין

מנהלת מחלקת חיתום