חברי הנהלה

רוני נתנזון

יו"ר דריקטוריון

שי פרמינגר

מנכ"ל

דודו נציה

סמנכ"ל לקוחות

דניאל אלהרר

סמנכ"ל פיתוח עסקי

עובד גבאי

סמנכ"ל ניהול סיכונים

יניב כהן

סמנכ"ל מערכות מידע

ערן נתנזון

סמנכ"ל פרויקטים

יעל אלון

סמנכ"ל כספים

שי שגב

סמנכ"ל אשראי צרכני בבתי עסק‎

מיטל גירון

סמנכ"ל משאבי אנוש ותפעול

אילנה סמגין

סמנכ"ל חיתום

ערן בצלאל, עו"ד

סמנכ"ל, יועץ משפטי

אורית שוקרון

מנהלת גזברות ותקציב