כללים לעסקה בטוחה

אודות הכללים לעסקה בטוחה עם צ'קים

1

חותמת ההסמכה – טרם העברת הצ'ק במערכות החברה לשם בדיקת הצ'ק וקבלת אישור – יש להחתים בגב הצ'ק את חותמת ההסמכה ולהחתים את הלקוח במקום המיועד לכך. יש לוודא שהחתימה זהה לחתימה בקדמת הצ'ק, לאחר חתימתו יש לוודא קבלת אישור מחברת ERN תוך ציון מספר האישור על גבי חותמת ההסמכה.

2

זיהוי לקוח – במעמד קבלת הצ'ק יש לזהות את הלקוח שמבצע את העסקה באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראליים. תאימות פרטים – התאמה בין פרטי הלקוח המודפסים על גבי הצ'ק לבין הפרטים בתעודת הזהות של הלקוח.

3

תקינות הצ'ק – יש לוודא שאין שינויים או תיקונים על גבי הצ'ק ללא חתימה לצידם וכי אין הוראות מגבילות סותרות על גבי הצ'ק.

4

סכום – יש לוודא התאמה בין ספרות למילים ושהתאריך אכן נכון ומוסכם עם הלקוח.

5

חותמת המוטב – יש לוודא החתמת צ'ק בחותמת המוטב "שם בית העסק או אי אר אן ישראל בע"מ", לחילופין ניתן לכתוב את המלל הנ"ל.

6

חותמת ערבות אישית – יש להחתים בחותמת זו במקרה של קבלת צ'קים מישויות משפטיות נפרדות כמו לדוגמא: חברה בע"מ או שותפות, יש לזהות את הערב ולמלא את פרטיו האישיים.

7

צ'קים מוסבים – חל איסור לבקש אישור על צ'קים שתאריך פירעונם עבר, צ'קים מוסבים ו/או שלא נחתמו בבית העסק בנוכחות בעל הצ'ק ושלא תמורת מוצרים או שירותים שסופקו ע"י בית העסק.

התחייבות לזיכוי חשבונכם על צ'ק שחזר בתוך 7 ימי עסקים!
מילאתם אחר הכללים ובכל זאת צ'ק של לקוח חזר?

אל דאגה, במידה וצ'ק חזר יש לשלוח את הפלט (הכולל תמונה קריאה של הצ'ק משני צדיו) לחברה באמצעות אפליקציית ERN או באמצעות פקס תוך 15 יום מתאריך פירעון הצ'ק.

אין באמור במסמך זה לגרוע מכל חובותיו של בית העסק כפי שמפורט ע"י בית העסק.

היי דברו איתי בוואצאפ