צ'קים בקמעונאותקמעונאות סקירה כללית

לפי נתוני בנק ישראל בשנת 2017, סכום העסקה הממוצעת בצ'ק עמד על סך של 8,403 ₪, המהווים גידול של 25% לעומת שנת 2011. נראה כי הגידול שאנו רואים בעסקה הממוצעת בצ'קים בשנת 2017 מעיד על מחנק האשראי במשק הישראלי בקרב המעמד הבינוני והנמוך ועל כך שהצרכנים מרכזים את רכישותיהם ומגדילים את סכום העסקה הממוצעת במרבית הענפים. ככל שהעסקה גדולה יותר, כך הצרכנים מעוניינים להשתמש בצ'קים המהווים אשראי נוסף למשקי הבית מעבר למסגרת האשראי שיש להם בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי.

בעוד שרבים סברו שהצ'ק הוא נחלת העבר, כמות הצ'קים בישראל עמדה על 102 מיליון בשנת 2017, סכום השימוש בצ'קים רק גדל בכל שנה ועלה בשבע השנים האחרונות מ – 727 מיליארד ₪ ב – 2009 ל – 854 מיליארד ₪ ב – 2017. 118 מיליארד מהם שולמו בבתי עסק קמעונאיים.

סכום הצ'קים עלה אך שמר על הנתח שלו מעוגת התשלומים (18%), נתח המזומן קטן ל- 33% ונתח העוגה של כרטיסי האשראי עלה ל- 48%. נתון מעניין נוסף הוא אחוז החזרה של צ'קים בישראל, אשר עמד על – 3.6% בשנת 2017.

נתונים שפורסמו על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים על כך של- 16% ממשקי הבית אין כלל כרטיס אשראי ובמגזר הערבי ל- 47% ממשקי הבית אין כלל כרטיסי אשראי.

בנוסף, 54% ממשקי הבית היו במצב של משיכת יתר בחשבונם לפחות חודש בשנה האחרונה, ל- 1/3 מהם זה היה המצב במרבית השנה – דבר זה מדגיש את הצורך באמצעי תשלום נוסף וחשוב בעיקר למעמד הביניים ולשכבות החלשות במשק הישראלי.

התפלגות שימוש באמצעי תשלום שונים בשוק הקמעונאות


יתרונות השימוש בצ'קים לרשת קמעונאית

היתרונות לבית העסק

  • השימוש בצ'ק בסופו של דבר מגדיל את מחזור המכירות של בית העסק ע"י הרחבת חוג הלקוחות – לא מפסידים לקוחות שמעוניינים לשלם בצ'קים.
  • העמקת מכירה מלקוחות קיימים באמצעות גובה העסקה הממוצעת בצ'קים, שגבוהה משמעותית מיתר אמצעי התשלום.

היתרונות ללקוח

  • הצ'ק מהווה אשראי חוץ בנקאי – מעבר למסגרת שניתנה ע"י הבנקים וחברות כרטיסי האשראי
  • התשלום בצ'ק מאפשר גמישות ללקוח – הן בבחירת אמצעי התשלום הנוח והמתאים לו, הן מבחינת התאריכים והן בסכומים ובמספר התשלומים.


שוק הצ'קים בקמעונאות בפילוחים שונים

על פי הנתונים שנאספו ע"י מחלקת במחקר שלנו, במהלך שנת 2017, ניכרת עלייה של 9.99% בגובה העסקה הממוצעת בצ'קים בענפי הקמעונאות השונים לעומת שנת 2016 מ- 1,735 ל- 1,909.

כמו כן, ניכרת עלייה של 25.72% בגובה העסקה הממוצעת בשנת 2017 לעומת 2015 מ- 1,518 ל- 1,909.

הגידול שאנו רואים בעסקה ממוצעת בצ'קים ב-  2017 מעיד על מחנק אשראי במשק הישראלי בקרב המעמד הבינוני והנמוך.

צרכנים מרכזים את רכישותיהם ומגדילים את סכום העסקה הממוצעת בצ'קים במרבית הענפים.

ככל שהעסקה גדולה יותר כך הם מעוניינים להשתמש בצ'קים המהווים אשראי נוסף למשקי הבית מעבר למסגרת שיש להם בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי (שי פרמינגר, מנכ"ל  ERN).

בפילוח לפי אזור גיאוגרפי:
במרכז הארץ – ניכרת עלייה של 14.11% בגובה עסקה ממוצעת ב- 2017 לעומת 2016 מ- 2144 ל- 2447.  ועלייה של 32.04% ב- 2017 לעומת 2015 מ- 1853 ל- 2447.
בדרום הארץ – ניכרת עלייה של 10.16% בגובה עסקה ממוצעת ב- 2017 לעומת 2016 מ- 1437ל- 1583.  ועלייה של 25.05% ב- 2017 לעומת 2015 מ- 1266ל- 1583.
בצפון הארץ- ניכרת עלייה של 8.57% בגובה עסקה ממוצעת ב- 2017 לעומת 2016 מ- 1640 ל- 1781.  ועלייה של 25.38% ב- 2017 לעומת 2015 מ- 1420 ל- 1781.

בבחינת ימי האשראי הממוצעים בצ'קים:
בבחינת ימי האשראי הממוצעים בצ'קים ניכרת עלייה לאורך השנים.

ניכרת עלייה של 4.60% בימי האשראי הממוצעים בצ'קים מ- 87 יום בשנת 2016 ל- 91 יום בשנת 2017 בהשוואה לשנת 2015, ניכר גידול גבוה אף יותר של 16.67% מ- 78 יום בשנת 2015 ל- 91 יום בשנת 2017.

העלייה במספר הימים הממוצעים לפירעון הצ'ק מצביעה על כך שהצרכנים מנסים לדחות ככל הניתן  את התשלום עבור רכישותיהם כחלק ממחנק האשראי: "תשלום באמצעות צ'קים אינו מחושב במסגרת האשראי הקבועה בבנק, ומאפשר גמישות בסכומים ובתאריכים של השימוש בהם. בנוסף, תשלום בצ'קים לקמעונאים חוסך לציבור הרחב עלויות מימון כבדות כי המימון ניתן להם על ידי הקמעונאים במקום לקחת אשראי מהמערכת הבנקאית וחברות האשראי" (שי פרמינגר, מנכ"ל ERN סליקת תשלומים).

גובה צ'ק ממוצע:
 גובה הצ'ק הממוצע עלה בכ- 7% מ- 869 בשנת 2016 ל- 928 בשנת 2017, ובהשוואה לשנת 2015 ניכרת עלייה של 11% בגובה הצ'ק ממוצע, מ- 836 בשנת 2015 ל- 928 בשנת 2017.

פילוח לפי מגזרים:
במגזר החרדי – ניכרת עלייה של 7.36% בגובה העסקה הממוצעת בצ'ק במהלך שנת 2017, מ- 1,293 ₪ בשנת 2016 ל- 1,388 ₪ בשנת 2017.
במגזר הערבי – ניכרת עלייה של 10.57% בגובה העסקה הממוצעת בצ'ק במהלך שנת 2017, מ- 2,594 ₪ בשנת 2016 ל- 2,868 ₪ בשנת 2016.

פילוח לפי מגדר:
כ- 41.94% ממספר העסקאות שנעשו בצ'קים בשנת 2017 בוצעו ע"י גברים וזאת לעומת 53.63% ממספר העסקאות שבוצעו ע"י נשים ו- 4.43% שבוצעו ע"י תאגיד.
כ- 48.70% מסכום העסקאות שנעשו בצ'קים בשנת 2017 בוצעו ע"י גברים וזאת לעומת 29.20% מסכום העסקאות שבוצעו ע"י נשים ו- 22.11% שבוצעו ע"י תאגיד.

 

היי דברו איתי בוואצאפ