צ'קים בקמעונאות

קמעונאות סקירה כללית

לפי נתוני בנק ישראל בשנת 2016, סכום העסקה הממוצעת בצ'ק עמד על סך של 8,394 ₪, המהווים גידול של 7.1% לעומת שנת 2015. נראה כי הגידול שאנו רואים בעסקה הממוצעת בצ'קים בשנת 2016 מעיד על מחנק האשראי במשק הישראלי בקרב המעמד הבינוני והנמוך ועל כך שהצרכנים מרכזים את רכישותיהם ומגדילים את סכום העסקה הממוצעת במרבית הענפים. ככל שהעסקה גדולה יותר, כך הצרכנים מעוניינים להשתמש בצ'קים המהווים אשראי נוסף למשקי הבית מעבר למסגרת האשראי שיש להם בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי.

בעוד שרבים סברו שהצ'ק הוא נחלת העבר, כמות הצ'קים בישראל עמדה על 106 מיליון בשנת 2016, סכום השימוש בצ'קים רק גדל בכל שנה ועלה בשבע השנים האחרונות מ – 727 מיליארד ₪ ב – 2009 ל – 858 מיליארד ₪ ב – 2016. 110 מיליארד מהם שולמו בבתי עסק קמעונאיים.

סכום הצ'קים עלה אך שמר על הנתח שלו מעוגת התשלומים (18%), נתח המזומן קטן ל- 37% ונתח העוגה של כרטיסי האשראי עלה ל- 45%. נתון מעניין נוסף הוא אחוז החזרה של צ'קים בישראל, אשר עמד על – 3.5% בשנת 2016.

נתונים שפורסמו על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים על כך של- 16% ממשקי הבית אין כלל כרטיס אשראי ובמגזר הערבי ל- 47% ממשקי הבית אין כלל כרטיסי אשראי. בנוסף, 54% ממשקי הבית היו במצב של משיכת יתר בחשבונם לפחות חודש בשנה האחרונה, ל- 1/3 מהם זה היה המצב במרבית השנה – דבר זה מדגיש את הצורך באמצעי תשלום נוסף וחשוב בעיקר למעמד הביניים ולשכבות החלשות במשק הישראלי.

יתרונות השימוש בצ'קים לרשת קמעונאית

היתרונות לבית העסק

  • השימוש בצ'ק בסופו של דבר מגדיל את מחזור המכירות של בית העסק ע"י הרחבת חוג הלקוחות – לא מפסידים לקוחות שמעוניינים לשלם בצ'קים
  • העמקת מכירה מלקוחות קיימים באמצעות גובה העסקה הממוצעת בצ'קים, שגבוהה משמעותית מיתר אמצעי התשלום.

היתרונות ללקוח

  • הצ'ק מהווה אשראי חוץ בנקאי – מעבר למסגרת שניתנה ע"י הבנקים וחברות כרטיסי האשראי
  • התשלום בצ'ק מאפשר גמישות ללקוח – הן בבחירת אמצעי התשלום הנוח והמתאים לו, הן מבחינת התאריכים והן בסכומים ובמספר התשלומים.

שוק הצ'קים בקמעונאות בפילוחים שונים

על פי הנתונים שנאספו ע"י מחלקת המחקר שלנו, במהלך שנת 2016, נרשמה עלייה של 14.3% בגובה העסקה הממוצעת בצ'קים בענפי הקמעונאות השונים לעומת שנת 2015 (מ- 1,517 ₪ בשנת 2015 ל- 1,734 ₪ בשנת 2016).

בפילוח לפי אזור גיאוגרפי:
במרכז הארץ – ניכרת עלייה של 16% בגובה העסקה הממוצעת בצ'קים בענפי הקמעונאות ב- 2016 לעומת 2015 (מ- 1,855 ₪  בשנת 2015 ל- 2,150 ₪ בשנת 2016).
בדרום הארץ – ניכרת עלייה של 13.5% בגובה העסקה הממוצעת בצ'קים בענפי הקמעונאות (מ- 1,263 ₪ בשנת 2015 ל- 1,434 ₪ בשנת 2016).
בצפון הארץ – נרשמה עליית של 15.5% בגובה העסקה הממוצעת בצ'קים (מ- 1,420 ₪ בשנת 2015 ל- 1,640 ₪ בשנת 2016).

בבחינת ימי האשראי הממוצעים בצ'קים:
ניכרת עלייה של 4% בימי האשראי הממוצעים מ- 77 יום בשנת 2015, ל- 80 יום בשנת 2016. בהשוואה לשנת 2014, בבחינת ימי האשראי הממוצעים בצ'קים: ניכר גידול גבוה אף יותר, של 9.5% מ- 73 יום בשנת 2014 ל- 80 יום בשנת 2016.

גובה צ'ק ממוצע:
גובה הצ'ק הממוצע עלה בכ- 9% מ- 795 ₪ בשנת 2015 ל- 866 ₪ בשנת 2016, ובהשוואה לשנת 2014 ניכרת עלייה של 21% בגובה הצ'ק הממוצע, מ- 713 ₪ בשנת 2014 ל- 866 בשנת 2016.

פילוח לפי מגזרים:
במגזר החרדי – ניכרת עלייה של 2.6% בגובה העסקה הממוצעת בצ'ק במהלך שנת 2016, מ- 402 ₪ בשנת 2015 ל- 413 ₪ בשנת 2016.
במגזר הערבי – ניכרת עלייה של 32.8% בגובה העסקה הממוצעת בצ'ק במהלך שנת 2016, מ- 1,953 ₪ בשנת 2015 ל- 2,597 ₪ בשנת 2016.

פילוח לפי מגדר:
כ- 41.5% ממספר העסקאות שנעשו בצ'קים בשנת 2016 בוצעו ע"י גברים וזאת לעומת 54.2% ממספר העסקאות שבוצעו ע"י נשים ו- 4.2% שבוצעו ע"י תאגיד.
כ- 49% מסכום העסקאות שנעשו בצ'קים בשנת 2016 בוצעו ע"י גברים וזאת לעומת 30.5% מסכום העסקאות שבוצעו ע"י נשים ו- 20.4% שבוצעו ע"י תאגיד.